bộ gõ thân thiện bộ gõ tiếng việt bộ gõ nhiều tính năng

Input Type - Hỗ trợ kiểu gõ

  • Telex
  • VNI
  • Simple Telex

Code - Bảng mã:

  • Unicode (Unicode dựng sẵn).
  • TCVN3 (ABC).
  • VNI Windows.
  • Unicode Compound (Unicode tổ hợp).
  • Vietnamese Locale CP 1258.
  • ->Yêu cầu bảng mã khác nếu bạn cần.

Cài đặt

Cài đặt thủ công cho macOS: Tải bản OpenKey, file .dmg mới nhất từ đây, mở file dmg ra rồi kéo thả OpenKey.app vào thư mục Application.
Cài bằng Homebrew cho macOS: Nếu chưa cài Homebrew, mở terminal, nhập:
$ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
Kiểm tra phiên bản OpenKey:
$ brew info --cask openkey
Gõ lệnh sau để homebrew tự cài OpenKey cho bạn:
$ brew install --cask openkey
Để update phiên bản mới nhất của OpenKey
$ brew upgrade --cask openkey
Cài đặt cho Windows: Tải bản OpenKey, file .zip mới nhất từ đây, Giải nén vào bất kỳ đâu và chạy OpenKey64.exe
Lưu ý: có thể các chương trình Antivirus sẽ hiểu nhầm OpenKey là phần mềm độc hại. Bạn hãy thêm OpenKey64.exe vô whitelist để có thể tiếp tục sử dụng nhé. Do đây là chương trình đọc bàn phím nên Antivirus sẽ hiểu nhầm hoặc cảnh báo, các bạn cứ yên tâm vì mã nguồn của OpenKey mình đã mở trên github một cách minh bạch và được cộng đồng tin tưởng, đóng góp.
Trong trường hợp khi mở OpenKey lần đầu, nếu xuất hiện bảng thông báo:
cách dùng OpenKey
Hãy vào System Preferences -> Security & Privacy -> General. Lúc này sẽ thấy nút "Open Anyway", bấm vào nó để khởi chạy.